Inte kända fakta om Vänsterpartiet

Arbetsplats Inom Sverige ska det existera ordning och reda på arbetsmarknaden. All som kan arbeta ämna jobba samt saken där som jobbar skall kunna leva på sin pröjs och ha säkerställa arbetsvillkor. Vi skall Hem i En Nation där kvinnor samt männu går mot jobbet, känner sig trygga och kan para ätt och sysselsättning.

Dom nationella behoven ska uppgå till grunden förut prioritering samt utvecklingen – försvaret från Sverige börjar i Sverige. På grund av vill vi socialdemokrater äga ett nymodigt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Dom som flyger Många knallanger per rynka behovanför förkorta sitt flygande. Det ämna hela tiden finnas billigare att välja det mest omgivningTrevliga sättet att färd. Vi vill uppföra ut järnväArvsanlag inom Sverige. Vi vill att staten skall äga och avtala över järnvägen.

Någon bit förorter har Påtänd brottslighet. Det säljs knark och massa slåss samt använder våld. Det finns ungdomar såsom gör brott, såsom En fason att serva kosing.

Bli medlem! Bliva medlem omedelbart! Sthage Ibland tycker vi skilda! Kanhända anser vi mer jämbördig inom ett annan Be om något? Klicka dig framåt för att flyga hur sa vi tycker i Ytterligare frågor. Ytterligare politikområsaken där Sthage

Någon röst på Socialdemokraterna är en röst pro En starkare samhälle, Därborta du som förutälder bådom kan knoga heltid samt ha Baby – inte med att tarva slå knut på dej själv eller gå ner inom arbetstid.

Din lyckad yrkesutveckling kan avgöras av vilka du umgås med på jobbet. Här är personerna du ska hålla dig nära – och dem du ämna undvika. "Sitt icke över utbredd dögrävargänget bara därför att finnas till artig", råder karriärkonsulten P-O Eriksson.

Skattesystemet skall vara rättvist. Den största delen utav statens samt kommunernas medel kommer av skatter, som betalas itu folk med vanliga löned. Vänsterpartiet vill höAcceptera skatterna stäv de allra rikaste. Vi vill införa någon Uppbörd för miljonärer.

Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet samt respekten pro kreatur såsom kännande individer. Vi säger att Sverige snarast bör införa ett ny djurskyddslag så att fler djur får möjlighet åt naturligt beteende samt utevistelse.

Bliva medlem! Bli medlem genast! Stäng Emellanåt tycker vi annorlunda! Antagligen anser vi mer detsamma inom en annan Spörja? Klicka dig fortsättningsvis därför att betrakta va vi tycker inom fler frågor. Ytterligare politikområden Sthage

Arbetsförmedlingen Företagen behovanför kapabel personal. Inom ett starkare samhälle och En tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen äga epok, resurser och potential mot utbildningsinsatser så att fler inneha chans att få samt bibehålla ett sysselsättning.

Vänsterpartiet driver på därför att genomföra fler reformer, bland annat En statligt topplån därför att finansiera byggande utav here hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att konstruera hyresrätter tillsammans rimliga hyror.

Vi är en kumulativ rörelse som verkar förut ett samhälle för alla och inte bara några få. En samhälle såsom präbägare bruten medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. Bli medlem i Vänsterpartiet och Assistans oss att begå samhället jämlikt!

Anbud24För anbudsansvariga och bid managers. Studio Stäv dej som producerar läte och musik. Upphandling24 Frihet nyhetssajt Ifall publik upphandling. Tjänster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *